Jūsu grozs ir tukšs

Lietošanas noteikumi

Terminu apraksts

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā Easyphone.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā Easyphone.lv iegādātās preces klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
Pārdevējs – Easyphone.lv
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.Easyphone.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – Easyphone.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.
Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi.
Arējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē Easyphone.lv

Vispārējie noteikumi

1.1. Pasūtot preci ar interneta veikala Easyphone.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.2. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā oferta.
1.3. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.4. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam tikai ar reģistrāciju vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu izvēloties sev iepatikušos preci. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs.
3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:

Saņēmēja vārds, uzvārds.
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese

3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.
3.4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.

3.5. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamiem norēķināšanas veidiem (vairāk informācijas – 5 nodaļas noteikumi). Jāizvēlas arī piegādes laiks no Easyphone.lv iespējamo piegādes laiku variantiem. Klients apliecina, ka izvēlētā laikā atradīsies norādītajā adrese.
3.6. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
3.7.  Interneta veikala Easyphone.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.

3.10. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

Piegāde

4.1 Pārdevējs apņemas piegādāt preci 3 – 4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Easyphone.lv noliktavā nav nepieciešamo preču, un Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Easyphone.lv nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
4.2 Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
4.3 Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas Easyphone.lv dēļ neapmierinošas preču piegādes.

4.4  Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci pircējam, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Klientam ir sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (uzrakstīt komentāru), vai jāuzraksta atsevišķu aktu par šādiem defektiem. Klientam tas jādara kurjera klātbūtnē. Jā šāda rīcība nav izdarīta, Easyphone.lv ir atbrīvots no atbildības pret Klientu par precēm, ja šos bojājumus klients nav aprakstījis preču piegādes apstiprinājumā.

4.5  Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Easyphone.lv

4.6 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.
4.7 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
4.8 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

Preces apmaksa

5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

5.2 Klients norēķinās par izvēlēto preci  ar vienu no Easyphone.lv piedāvātajiem noreķināšanās veidiem:

Veicot priekšapmaksu un apmaksājot sagatavoto rēķinu ar bankas pārskaitījumu.
Pie preces saņemšanas veikalā

5.3 Ja Klients izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, tad viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības celt pretenzijas par pārkāpumu attiecībā uz preču piegādes laiku, jo klienta pasūtījums tiek veidots tikai saņemot samaksu par precēm.
5.4 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

Preces atgriešana

6.1 Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums.
6.2 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.

6.3  Klientam nav tiesību atteikties no preces ar individuālajām īpašībām, ja norādīto preci var lietot  tikai Klients, kurš to iegādājās.

6.4  Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā tiesību uz atteikumu termiņa tecējuma laikā.
6.5  Ar Preces lietošanas uzsākšanu Patērētājs apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.

6.6 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret analoģisko, ja šīs Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināliesaiņojums.

6.7 Gadījumos, kad Preces tiek mainītas, un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpību. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā.

6.8 Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu, neskaitot transporta izmaksas.

6.9 Preču apmaiņai vai atgriešanai Klientam ir jāaizpilda speciāla forma, kuru atradīsiet interneta mājas lapā  Easyphone.lv sadaļā – „Mani dati”, kurā tiks norādīts, kas ir atgriežamā vai apmaināmā prece un iemesli, kāpēc tas tiek darīts.

6.10 Naudas līdzekļi tiek atgriezti pēc  Klienta rakstiskā iesnieguma. Naudas līdzekļi  tiks pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.

Intelektuālais īpašums

7.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder  to īpašniekiem.

Garantijas un atbildība

8.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
8.2 Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.
8.4 Juridiskām personām (t.s. pašnodarbinātas personas, Zemnieku Saimniecība (Z/S), pašvaldības, personu apvienības, nodibinājumi un lietu kopības) tiek piemērota maksa 15 % apmērā no preces vērtības par papildus gada garantiju, jo pēc MK noteikumiem juridiskām personām tiek piemērota tikai viena gada garantija. Tas ir saistīts ar to, ka juridiska persona lieto preci daudz intensīvāk nekā parastais patērētājs un kā rezultātā prece nolietojas daudz ātrāk. Līdz ar to par šo 15% samaksu tiek piedāvāta klientam divu gadu garantija. Kā arī, ja ir iestājies garantijas gadījums precei, kuru iegādājusies juridiska persona, Easyphone.lv piedāvā uz remonta brīdi piešķirt maiņas mobilo telefonu.

Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

9.1Klienta informācijas sniegšana.
9.1.1 Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:

Vārds, Uzvārds;
Elektroniskā pasta adrese;
Kontakttālruņa numurs;
Preces piegādes adrese;
Parole piekļuvei vietnei.;

9.2 Klienta sniegtās informācijas izmantošana.
9.2.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
Klienta reģistrācijai vietnē;
Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;
Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.
9.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
9.3.1 Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
9.3.2 Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
9.3.3 Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.
9.3.4 Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par  vietnes Easyphone.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
9.4 Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

Komentāru publicēšana

10.1 Visi komentāri, kas tiek publicēti netiek kontrolēti vai tie atbilst Easyphone.lv komentāru publicēšanas noteikumiem. Ikviens publicēts komentārs interneta veikalā  automātiski nozīmē piekrišanu visiem komentāru publicēšanas noteikumiem.

10.2 Easyphone.lv vienmēr ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst LR tiesību aktiem, citu personu tiesībām, un komentāru publicēšanas. Easyphone.lv patur  tiesības dzēst jebkuru Viesu grāmatas vai Preču komentārus pēc saviem ieskatiem.

10.3 Jebkura persona, kas publicē komentāru interneta veikalā apstiprina, ka komentārs ir bez aizspriedumiem un neskarot trešās personas tiesības, un uzņemas atbildību par savu rīcību, ja tiktu pārkāpts augstāk minētais apstiprinājums.

Citi noteikumi

11.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
11.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski +371 22112290 vai izmantojot e-pastu: info@Easyphone.lv  vēršas uz Klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
11.3 Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.

X